Alle coronamaatregelen van de overheid

Disclaimer: onderstaand overzicht werd opgesteld met de intentie om een correct overzicht te geven van de maatregelen die door de overheid werden opgelegd naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Hoewel met alle zorg opgesteld, wordt dit overzicht enkel ter informatie meegedeeld. Uit dit overzicht kunnen geen rechten ten aanzien van de opstellers/verdelers ervan geput worden. Gebruik ervan gebeurt op eigen risico. Voor specifiek, op uw situatie van toepassing zijnde advies, raden wij u aan contact op te nemen met uw sociaal secretariaat, verzekeringsmakelaar, advocaat of accountant.

 

 

Kort overzicht:

Voor zelfstandigen:

 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen voor 2020
 • Uitstel van betaling sociale bijdragen (eerste twee kwartalen) van 2020;
 • Vrijstelling sociale bijdragen (eerste 2 kwartalen) van 2020 Vervangingsinkomen bij onderbreking activiteit (crisis-overbruggingsrecht);
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte;

Voor werkgevers:

 • Tijdelijke werkloosheid werknemers wegens overmacht;
 • Afbetalingsplan werkgeversbijdragen

Voor werkgevers & zelfstandigen:

 • Fiscaal
  •  Gespreide betaling personen- en vennootschapsbelasting;
  • Gespreide betaling in de btw en bedrijfsvoorheffing;
  •  Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten;
  • Vermindering voorafbetaling zelfstandigen;
  • Uitstel voor het betalen van de personen- en vennootschapsbelasting;
  • Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing.
 • Andere:
  • Hinderpremie bij verplichte sluiting van je zaak;
  • Compensatiepremie vanaf 60%;
  • Steun voor waarborgen bij nieuwe kredieten (waarborgregeling);
  • Uitstel inning autofiscaliteit met 4 maanden voor bedrijven.

Uitgebreid: maatregelen Corona voor zelfstandigen:

1. Via sociaal secretariaat

a. Uitstel betaling sociale bijdrage

Iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan betalingsuitstel vragen. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten kan je uitstel aanvragen.

Betalingsuitstel kan je aanvragen voor de volgende periodes:

 • Voor het eerste kwartaal van 2020. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.
 • Voor het tweede kwartaal van 2020, dat je dan moet betalen voor 30 juni 2021.
 • Voor een regularisatiebericht, een herberekening van je sociale bijdragen, die je moet betalen voor 31 maart 2020. Ook voor de regularisatieberichten gaat het over één jaar uitstel van betaling.

Voor ieder betalingsuitstel dien je je aanvraag in vóór 15 juni 2020.

b.     Overbruggingsrecht

Wanneer?

Onderbreken van de activiteiten bijvoorbeeld door quarantaine n.a.v. het coronavirus, te veel afwezige werknemers waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten, of toeleveringsproblemen, of omdat je door de maatregelen van de overheid verplicht bent om je zaak tijdelijk te sluiten.

Kunnen overbruggingsrecht aanvragen:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep (eenmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten, ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben;
 • Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Op voorwaarde dat die bijdrage gebaseerd is op hun in komen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen bijgevolg niet in aanmerking.

Voor wie? En welke uitkering krijg je? 

 • Actief in de horeca, of andere activiteiten uitoefenen die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020, ook als de zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt. Sluiting in maart? Dan heb je voor deze maand recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast). Sluit je in april? Dan krijg je die uitkering ook voor de maand april.
 • In een andere sector en gedwongen de onderneming volledig te sluiten door het coronavirus en de activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt. Dan krijg je een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

c. Vrijstelling sociale bijdragen

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

Deze vrijstelling vraag je rechtstreeks aan via de portaalsite van de overheid of via jouw sociaal secretariaat. In beide gevallen oordeelt het RSVZ of de vrijstelling wordt toegekend.

d. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

2. Via ziekenfonds indien je ziek bent

Neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met je behandeld arts. Als zelfstandige is de datum van ondertekening van je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid de vroegst mogelijke datum vanaf wanneer het ziekenfonds je kan vergoeden. Je dokter kan het getuigschrift uitzonderlijk via e-mail opsturen

3. Via VLAIO:

a. Hinderpremie

De Vlaamse overheid voorziet een premie voor alle ondernemers en zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten omwille van de corona maatregelen. Deze premie bedraagt 4.000 euro. Moet je de deuren langer dan 21 dagen sluiten, dan wordt er per bijkomende dag een premie van 160 euro voorzien. Dit is enkel voor beroepen die moeten sluiten (uitdrukkelijke vermelding in het MB):

Algemeen open:

 • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
 • Dierenvoedingswinkels
 • Apotheken
 • Krantenwinkels
 • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Algemeen dicht:

 • Alle andere winkels: kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, …

Specifiek horeca:

 • Cafés en discotheken moeten gesloten blijven. Bovendien zijn ze verplicht hun buitenmeubilair binnen te halen.
 • Restaurants en brasseries mogen alleen openblijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen, ook in het weekend van 7 tot 22 uur. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten.
 • Snackbars, koffiebars, broodjeszaken, frituren, pitabars, traiteurs,… blijven open voor afhaal. Terrassen zijn verboden. Ook zij mogen in het weekend openblijven van 7 tot 22 uur.
 • Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.
 • Hotels blijven open, maar zonder toegang tot restaurant, bar, gemeenschappelijke zalen of recreatieve ruimtes. Roomservice is wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.
 • Vakantieparkten, B&B’s, campings, vakantiehuisjes en Airbnb-locaties moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Specifiek: winkels

  • Supermarkten mogen openblijven, maar mogen maximaal 1 klant toelaten per 10 vierkante meter en klanten mogen maximaal 30 minuten winkelen. Zij mogen ook in het weekend open blijven van 7 tot 22 uur.
  • Winkels voor voeding, chocolatiers/pralinewinkels, wijnwinkels en snoepwinkels mogen openen.
  • Winkels die naast voeding ook andere producten verkopen:
   • Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten (bijv. souvenirs, cadeaus) secundair verkopen: mogen open blijven tijdens de week en moeten de non-food afdelingen niet sluiten.
   • Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden moeten sluiten.
  • Krantenwinkels en wassalons mogen openblijven.
  • Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, …) moeten sluiten.
  • Shoppingcentra sluiten. Enkel voedingswinkels en andere essentiële winkels (zoals apotheken, winkels voor dierenvoeding, krantenwinkels en supermarkten) mogen openen.
  • Nachtwinkels mogen openen en open blijven tot 22u, zolang er geen consumptie ter plaatse is
  • Tankstations blijven open. Winkels aan tankstations mogen eveneens openen.
  • E-commerce: e-commerce handelaars mogen hun activiteiten verderzetten, ook indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, baby- of kinderwinkels, geboortelijsten, …), mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden. Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Specifiek markten:

 • Buitenmarkten zijn verboden behalve in gemeenten waar ze nodig zijn voor de bevoorrading van de lokale bevolking (wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is). Enkel de voedingskramen mogen openen in deze zones op voorwaarde dat de lokale autoriteiten de social distancing maatregelen kunnen garanderen. Als de burgermeester, ondanks de reorganisatie van de markt de social distancing niet kan garanderen moet hij de markt verbieden.
 • Grootmarkten voor professionele klanten (zoals de vismarkt in Zeebrugge, de vroegmarkt in Brussel, …) mogen blijven doorgaan.

Specifiek beauty en fitness:

 • Update 24/3/2020: Door de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten.
 • Schoonheidsspecialisten, masseurs, nagelsalons, pedicures moeten volledig sluiten.
 • Fitnesscentra moeten volledig sluiten.
 • Privésauna’s moeten volledig sluiten.
 • Zonnecentra moeten volledig sluiten.
 • Wellness centra moeten volledig sluiten.
 • Tattooshops moeten volledige sluiten.

Specifiek: medische en paramedische beroepen

 • Apotheken blijven open. Winkels met medische producten, verzorgingsproducten en bandagisten vallen daar niet onder, en moeten dus sluiten.
 • Dokters, tandartsen, oogartsen, kinesisten, logopedisten, … mogen hun beroep blijven uitoefenen. Zij moeten zich houden aan de hygiënemaatregelen.
 • Alle electieve zorg (uitstelbare zorg) moet opgeschort worden en enkel urgente behandelingen kunnen blijven doorgaan.
 • Thuiszorgwinkels blijven open, indien de zorg niet uitgesteld kan worden.

Specifiek: leveranciers en pakjesdiensten

 • Brandstofleveranciers blijven gewoon doorwerken.
 • Handelaars in bouwmaterialen blijven enkel open voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.
 • Leveringen van niet-essentiële producten (planten, fietsen, kledij, meubels, …) mogen doorgaan, maar alleen als gegarandeerd kan worden dat hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.
 • Pakjes via koerierdienst laten leveren bij klanten blijft wel mogelijk.
 • E-commerce: e-commerce handelaars mogen hun activiteiten verderzetten, ook indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, baby- of kinderwinkels, geboortelijsten, …), mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden. Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten. Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Specifiek: advocaten, notarissen en deurwaarders 

 • Zij mogen klanten blijven ontvangen voor noodzakelijke afspraken en als de social distancing maatregelen worden toegepast. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Specifiek: vastgoedmakelaars – immomakelaars – landmeters

 • Vastgoedmakelaars mogen dossiers van op afstand voorbereiden, maar mogen geen klanten ontvangen of plaatsbezoeken doen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.
 • Landmeters mogen noodzakelijke werkzaamheden blijven doen, niet-noodzakelijke niet.

Specifiek: Auto, vervoer en rijscholen

 • Herstellingsdiensten: Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en onder voorbehoud van voorzorgsmaatregelen openblijven voor dringende reparaties. Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en mits inachtneming van de social distancing maatregelen voor dringende reparaties. Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
 • Carwashes moeten volledig sluiten.
 • Carwash voor trucks: dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.
 • Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief, maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken.
 • Het is verboden nieuwe cruises te organiseren met boten of schepen die varen onder Belgische vlag.
 • Alle rijopleidingen en examens rijbewijs moeten volledig opgeschort worden tot nader order. Het gaat daarbij over de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment, de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van uw rijbewijs.
 • Verhuisdiensten blijven mogelijk. Dringende verhuizen kunnen doorgaan. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basis hygiëneregels en sociale afstand opvolgen.
 • Autoverhuur en hun bedrijven vallen onder de essentiële diensten, maar enkel voor noodzakelijke verplaatsingen en voor de essentiële diensten, en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Je moet verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermijden.

Specifiek: kinderopvang

 • Kinderopvang in een bedrijf: Als een soortgelijk opvangsysteem al bestond, kan dat blijven doorgaan. Er kunnen geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet.
 • Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximaal 3 jaar.

Specifiek: Dieren en landbouw

 • Winkels voor dierenvoeding blijven open, maar mogen maximaal één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten (zelfde regels als supermarkten)
 • Dierenartsen en alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken.
 • Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en mits innachtneming van social distancing maatregelen. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen..
 • Dierenkapsalons zijn gesloten.
 • Dierencrematoria blijven open maar enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen
 • Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

Specifiek: openbare diensten

 • Containerparken zijn gesloten.
 • Postkantoren blijven open. De postbedeling en pakjesleveringen blijven
 • Banken blijven open
 • Verzekeringskantoren blijven open, maar ze worden aangemoedigd gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten. Een verzekeringsexpert mag zich enkel ter begeven om dringende schadevaststellingen te doen en mits naleving van de social distancing maatregelen.
 • Plaatsen van erediensten mogen open blijven, maar de regels van social distancing moeten gevolgd worden.
 • Begrafenisondernemers en crematoria blijven open.

b.     Compensatiepremie

Een éénmalige premie van € 3.000,00 Euro voor bedrijven die niet verplicht zijn door de overheid om te sluiten maar die wel hun omzet heel grondig zien teruglopen.

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer;
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020;
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan;
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Uitgebreid: maatregelen Corona voor werkgevers

1. Tijdelijke werkloosheid voor werknemers;

Afhankelijk van de situatie waarin uw onderneming zich bevindt, bestaan er twee soorten tijdelijke werkloosheid waarop u eventueel een beroep kunt doen voor uw werknemers:

1/tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

2/tijdelijke werkloosheid om economische redenen

De formaliteiten zijn voor de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid anders.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, los van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Vanaf 13.03.2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) wordt een soepele toepassing van het begrip overmacht aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt.

Voorbeelden:

a/Een werknemer die om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of om professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) verblijft in een land dat getroffen is door het coronavirus en die, op het einde van zijn verblijf niet naar België mag terugkeren (bijvoorbeeld door een vliegverbod of een quarantaine) en het werk bij zijn werkgever dus niet op de afgesproken datum kan hervatten.

b/Een werknemer die een land heeft bezocht dat door het coronavirus is getroffen en die naar België is teruggekeerd, maar die, bij aankomst in België, in quarantaine is geplaatst door een bevoegde instantie en die het werk bij zijn werkgever dus niet op de afgesproken datum kan hervatten.

c/Belgische ondernemingen die worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers, en die hun personeel niet meer kunnen tewerkstellen doordat de productie stil ligt.

d/Personeel uit de horeca (cafés, restaurants), bioscopen, theaterzalen, winkels en niet-essentiële handelszaken die gesloten zijn of hun activiteiten tijdelijk hebben verminderd door de regeringsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (lockdown).

e/Ondernemingen die (gedeeltelijk) sluiten omdat ze geen telewerkbare taken hebben voor (al) hun werknemers en die de maatregelen qua social distancing niet kunnen respecteren voor de uitoefening van hun werk en georganiseerd vervoer (bijvoorbeeld in de bouwsector).

f/Werkgevers die al een aanvraag om tijdelijke werkloosheid om economische redenen hebben ingediend door het coronavirus en die nu worden getroffen door de regeringsmaatregelen kunnen hiervoor eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

g/Werknemers tewerkgesteld in het kader van recreatieve, culturele of sportieve activiteiten die door de overheid zijn geannuleerd of door de organisatoren zijn uitgesteld.

h/Scholen die hun contractuele personeel volledig of gedeeltelijk niet meer kunnen tewerkstellen (administratief personeel,…) door de schorsing van de lessen of de lage aanwezigheidsgraad in de opvang (door de strikte sanitaire maatregelen).

In geval van overmacht hoeft een onderneming niet volledig gesloten te zijn. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld en anderen niet. Werknemers kunnen werkloosheidsdagen en arbeidsdagen ook afwisselen (bijvoorbeeld ondernemingen van PC 149.01 – elektriciens – die sluiten, maar waarvan sommige werknemers dingende werkzaamheden blijven uitvoeren (herstellingen en depannages)).

Opgelet: De werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of omgekeerd).

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan van toepassing zijn op:

1/arbeiders en bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);

2/uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendcontract (eventueel hernieuwbaar);

3/personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;

4/leerlingen die een alternerende opleiding volgen (vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap).

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op:

1/statutaire ambtenaren

2/studenten

3/stagiairs (individuele beroepsopleiding of speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden)

 

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan ingediend worden door werkgevers die tijdelijk geen werk kunnen verschaffen aan hun werknemers, door een vermindering van de omzet, de productie, het cliënteel of het aantal bestellingen wegens het coronavirus, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voorbeelden:

1/U bent brouwer, zit in de voedingsindustrie … en u kampt met een daling van uw bestellingen door de sluiting in de horeca. In dat geval kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst of kan een arbeidsregeling met gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd. De voorwaarden en proceduremodaliteiten zijn verschillend voor arbeiders en bedienden. Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gelden de normale procedures en formaliteiten. Als de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus vraagt u best tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan.

Indien u reeds een aanvraag heeft ingediend op basis van economische redenen, is het mogelijk om uw aanvraag te wijzigen indien de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus. U kan gemakkelijk overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavirus). Daarvoor vermeldt u ‘overmacht’ als reden van de tijdelijke werkloosheid en hoeft u verder niks te doen.

2. Afbetalingsplan werkgeversbijdragen;

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ.  In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

3. Is een coronabesmetting een arbeidsongeval?

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval op de arbeidsplaats moeten 4 elementen bewezen zijn:

 • een arbeidsrelatie die onder toepassing van de AO-wet valt;
 • een ongeval;
 • een letsel;
 • het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Om aan de 2e en 4e voorwaarde te voldoen, moet het slachtoffer aantonen waar en wanneer het werd besmet door het coronavirus.Omdat het virus op dit moment over heel België (en bij uitbreiding Europa) voorkomt, is het voor het slachtoffer bijna onmogelijk om, zonder redelijke twijfel, te bewijzen op welk moment precies het de besmetting heeft opgelopen.

Om die reden zal een coronabesmetting uiterst uitzonderlijk als een arbeidsongeval kunnen worden aanzien.

4. Is het ongeval van een thuiswerker een arbeidsongeval?

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, geven bedrijven hun personeel de mogelijkheid om zoveel mogelijk van thuis uit te werken.

Ook voor de ongevallen thuis gelden de vier hiervoor opgesomde voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is, en moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • Tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en hierbij van de trap valt;
 • Aan zijn bureau gaat zitten om te werken en hierbij van zijn bureaustoel schuift;
 • Zich tijdens een pauze of de lunchpauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Daarentegen is een ongeval geen arbeidsongeval wanneer de thuiswerker:

 • Van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen;
 • Zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren.

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze tijdens hun lunchpauze zich verplaatsen om eten te gaan kopen of ergens te gaan eten.