De arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandige ondernemers met personeel

De arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandige ondernemers met personeel

Je denkt eraan personeel aan te werven? Een hele papierwinkel, zeg wel. En safety first! Eén van de allereerste dingen die je in orde maakt als zelfstandige, is de arbeidsongevallenverzekering. Alvast deze gouden raad: beter veel te vroeg dan 1 dag te laat.

Wie is waar en wanneer (niet) gedekt? En hoeveel kost zo’n verzekering arbeidsongevallen jou als werkgever? In dit blogartikel graven we – perfect beveiligd – een stukje dieper in de materie en geven we klaar en duidelijk antwoord op de meest gestelde vragen.

Hieronder alvast een preview. Scrol daarna veilig verder.

In dit artikel:

Is de arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Jazeker. De arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor elke zelfstandige met personeel in dienst. Wat zegt de Belgische wet hierover?

 

 • Een arbeidsongeval is elk plots voorval tijdens het werk met lichamelijk letsel tot gevolg.

 

 • Wie gedekt: alle werknemers en sinds 1 januari 2020 ook elke stagiair en jobstudent die vergelijkbaar werk verricht. Kortom, iedereen in dienst.

 

 • Wanneer gedekt: tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst en zoals bepaald in het contract. Voor de ene is dat van 9 tot 5, voor de andere gelden flexibele uren. Samen op teambuilding? Ook dan is je personeel gedekt tot het officiële einde van dat event.

 

 • Waar gedekt: op de werkvloer + onderweg van/naar het werk. De werkvloer is simpelweg de plaats van tewerkstelling. Ook bij thuiswerk is je personeel verzekerd, al blijkt dat in de praktijk toch niet zo eenduidig.

 

Van levensbelang: sluit de arbeidsongevallenverzekering af nog vóór je werknemer start. Anders ben je wettelijk niet in orde, is je personeel niet gedekt én betaal je een fikse boete.

Een arbeidsongeval tijdens thuiswerk: wat nu?

Wat als je werknemer met een volle wasmand van de trap dondert tijdens een thuiswerkdag? Steeds meer arbeidsongevallen tijdens thuiswerk worden geweigerd, net omdat de omstandigheden zo flou zijn.

Finaal beslist de verzekeraar. Maar die kan zich enkel beroepen op het verhaal van de werknemer. Bij een verstuikte enkel is er meestal geen probleem. Maar bij ernstige letsels – en dus hoge schadevergoedingen – juist wel. Een bijkomende geldkwestie kan je op dat moment wel missen.

Daarom is een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering interessant. Let wel, het is de werknemer die zo’n verzekering moet hebben. Die dekt dit soort discussies en treedt op tégen de verzekeraar die het verhaal van de werknemer betwist.

 

💡 EXTRA TIP!

Wist je dat er ook een arbeidsongevallenverzekering bestaat voor mensen die bij je thuis in ’t zwart komen werken? Typisch Belgisch, jawel. Denk maar aan je neef die je hagen komt scheren of het buurmeisje dat komt babysitten. Bescherm hen én jezelf met een verzekering huispersoneel.

Een arbeidsongevallenverzekering vergoedt lichamelijke schade en loonverlies

Ben je als zelfstandige werkgever ook gedekt?

Nee. De arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandigen dekt alleen de werknemers, NIET de werkgever. Als zaakvoerder ben je wel werknemer van je eigen vennootschap, klopt. Maar je valt niet onder de verzekering arbeidsongevallen voor je personeel.

Hoe zorg je als zelfstandige ondernemer dat je even goed verzekerd bent bij een arbeidsongeval? Wij raden een combo aan van deze zaken:

 • Hospitalisatieverzekering: dekt alle medische kosten voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. Absoluut nodig, want je gewone ziekteverzekering dekt niet alles.

 

 • Gewaarborgd inkomen: nog zo’n must-have voor elke zelfstandige. Deze verzekering vangt je loonverlies op vanaf de 2de maand dat je arbeidsongeschikt bent. Sommige polissen bieden zelfs de optie om vanaf dag 1 uitbetaald te worden.

 

 • Formule 24: is een verzekering die zowel je medische kosten als een (forfaitair) gewaarborgd inkomen betaalt. En dat al vanaf de 8ste dag dat je werkonbekwaam bent.

 

💰 EXTRA TIP!

Veel ondernemers hebben wel een gewaarborgd inkomen, maar blijken vaak onderverzekerd. Het bedrag dat ze uitgekeerd krijgen bij werkonbekwaamheid, ligt veel te laag. Ze komen niet eens uit de kosten, mocht het noodlot toeslaan. Spreek dit goed door met je verzekeringsmakelaar.

 

Wat dekt de verzekering arbeidsongevallen?

Een arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandigen dekt 2 soorten schade bij het personeelslid: lichamelijke schade en loonverlies.

 

Lichamelijke schade

Stel, je werknemer fietst naar het werk en veroorzaakt een ongeval, m.a.w. hij is aansprakelijk. Welke schade wordt gedekt door wie?

 • Eigen lichamelijke schade (kwetsuren): betaald door de arbeidsongevallenverzekering.
 • Materiële schade (fiets, kledij): NIET vergoed (was hij wel in zijn recht, dan betaalt de tegenpartij).
 • MAAR kapotte bril, hoorapparaat en andere protheses: WEL vergoed door de arbeidsongevallenverzekering.
 • Schade aan andere partij: betaald door familiale verzekering van de werknemer.

 

🗣️ EXTRA TIP!

Ben je in je recht? Dan heb je ook recht op een morele schadevergoeding. Die vorder je niet via de arbeidsongevallenverzekering, maar je werknemer kan dat wel via de rechtsbijstand van zijn familiale of autoverzekering. Als zwakke weggebruiker heb je altijd recht op morele schadevergoeding, aansprakelijk of niet. Best wel de moeite, maar vaak vergeten. Wij maken er onze klanten graag attent op. 😉

 

Loonverlies

Is je medewerker tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt? Dan heeft hij recht op een gewaarborgd loon, uitgekeerd door zijn werkgever.

Op jouw beurt krijg jij als zelfstandige die kosten terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekering. Of je vordert de bedragen terug van de tegenpartij (wordt ook dikwijls vergeten).

Bij een overlijden hebben de nabestaanden recht op een schadevergoeding, rechtstreeks uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.

 

wat kost een verzekering arbeidsongevallen
 

Hoeveel schadevergoeding bij werkonbekwaamheid?

Een werknemer krijgt 90% van zijn loon als schadevergoeding. We besparen jou de formule, maar na belastingen komt dit op hetzelfde neer als dat hij 100% loon had gekregen. Dus geen nadeel hier.

Belangrijk is wel te weten dat er een loonplafond is voor de basisverzekering, nl. 48.000 euro bruto jaarloon. Alles wat een personeelslid meer verdient, wordt niet meer vergoed. Tenzij je als werkgever een optie neemt om ook het excedent (extra loon) te verzekeren.

Waarom zou je dat doen? Wel, de profielen met een hoger loon zijn meestal ook je betere krachten. Wil je hen plots een veel lager gewaarborgd loon uitkeren, bovenop alle andere pech? Iets om over na te denken …

 

Wat kost een arbeidsongevallenverzekering aan een zelfstandige?

En dan nu de meest gestelde vraag: wat kost een arbeidsongevallenverzekering aan jou als zelfstandige werkgever?

De tarieven verschillen sterk, afhankelijk van deze factoren:

 • de lonen van jouw werknemers,
 • of het gaat om bedienden of arbeiders,
 • de bedrijfstak en het daarmee gepaard gaande risico.

 

Zo loopt een administratief bediende veel minder risico op arbeidsongevallen dan een tuinaanlegger. En uiteraard scheelt het ook of je een verzekering nodig hebt voor 1 medewerker, dan wel voor 100.

Ter illustratie, dit zijn reële premies anno 2023 bij 2 van onze klanten:

 • 140 euro per jaar voor een administratief bediende
 • 712 euro per jaar voor een tuinarbeider

 

Je ziet dat er flink wat verschil op zit. Ga dus altijd eerst aan tafel zitten met je verzekeringsmakelaar om uit te klaren wat de beste arbeidsongevallenverzekering is voor jouw mensen.

Assuco staat klaar met raad en daad

Welke verzekeraar biedt de meest interessante polis?

Aangezien de verzekering arbeidsongevallen een verplichte polis is voor zelfstandige werkgevers, heeft vergelijken weinig zin. Elke maatschappij biedt dezelfde dekking en hanteert dezelfde berekening bij hun premies.

Het verschil zit ‘m effectief in de variabelen bij je werknemers. En of je al dan niet kiest om ook het excedent mee te laten verzekeren.

Wat wel in je voordeel zal spelen, is wanneer je ook nog andere verzekeringen neemt bij diezelfde maatschappij. Dan geniet je meestal wel van een mooie korting.

En tot slot nog dit: zorg voor een degelijk preventiebeleid, zodat arbeidsongevallen tot een absoluut minimum worden herleid. Dan blijven jouw werknemers – alsook jijzelf – gezond en wel aan het werk.

Eens babbelen over de arbeidsongevallenverzekering van jouw mensen? Klik op de knop hieronder. Wij helpen je graag verder in mensentaal. 😊