De successierechten verzekering: alles wat je niet graag hoort, maar wel moet weten

De successierechten verzekering: alles wat je moet weten

“Een successierechten verzekering, bestaat dat dan?” Veel mensen weten dit niet, maar: JA. Je kan ervoor zorgen dat je erfgenamen zelf geen erfbelasting hoeven te betalen als jijzelf komt te overlijden. Een geruststellende gedachte, niet?

In dit blogdossier lichten we in mensentaal toe – want het is ingewikkeld – wat een successieverzekering precies inhoudt, hoe dat nu zit met successierechten in Vlaanderen en waarom het alom gekende “geld schenken” niet altijd de beste optie is.

Omdat jij zelf niet graag in deze materie duikt, doen wij het voor jou.

In dit artikel:

Wat is een successierechten verzekering?

Een successierechten verzekering of kortweg successieverzekering is een overlijdensdekking die – als de erflater overlijdt – een bepaald bedrag uitkeert aan de erfgenamen waarmee die de successierechten kunnen betalen.

Voor de goede orde:

 • Successierecht = erfbelasting: hoeveel belasting je moet betalen op je erfenis.
 • Erfrecht gaat over de vraag wie wat erft in het geval van een overlijden.

 

Verschil met overlijdensverzekering, levensverzekering, schuldsaldo, etc. ?

Dit zijn allemaal types levensverzekeringen met als doel een kapitaal op te bouwen dat wordt uitgekeerd op een bepaalde datum. Ofwel als de verzekerde op pensioen gaat, ofwel als hij of zij sterft.

In dat laatste geval spreken we van een overlijdensdekking. Dan wordt het bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n), veelal de partner of de kinderen.

 

Waarom een successieverzekering afsluiten?

Zoals elke verzekering is ook de successieverzekering er om je gemoedsrust te brengen. In dit geval gaat het vooral over de gemoedsrust van je erfgenamen. Dat zij vlak na jouw overlijden niet voor een financiële kater komen te staan.

🏫 Een voorbeeld:

Greta is zaakvoerder van een bloeiend advocatenkantoor. Die eigendom staat op haar zaak, maar een stuk van het gebouw dient ook als privéwoning. Greta heeft 4 kinderen. Als zij overlijdt, erven haar kinderen de vennootschap en alles wat daarbij hoort.

Stel dat elk kind 600.000 euro erft, dan moeten ze daar binnen de paar maand een flink pak successierechten op betalen. De meeste mensen kunnen dit niet zo snel ophoesten. De eigendom verkopen dan maar? Ook niet zo simpel in dit voorbeeld.

Greta kan haar kinderen extra kopzorgen besparen door een successierechten verzekering te nemen die de erfbelasting covert voor elk kind. Dan hoeven zij niets te betalen.

 

Een successieverzekering bespaart je erfgenamen veel kopzorgen

Successierechten in Vlaanderen: tarieven

Successierechten in Vlaanderen zijn ingewikkeld, om eerlijk te zijn. Het is moeilijke materie en er heerst veel onwetendheid rond. Veel mensen denken er niet over na en al zeker niet graag.

De tarieven voor erfbelasting in Vlaanderen zijn afhankelijk van:

 • de verwantschap met de overledene
 • de omvang van de erfenis

 

Op vlaanderen.be staat alles in detail uitgelegd. Hieronder volgt de korte samenvatting.

 

Tarieven in rechte lijn en tussen partners:

 • 0 – 50.000 euro > 3 %
 • 001 – 250.000 euro > 9 %
 • Vanaf 250.001 euro > 27 %

 

Deze tarieven worden apart berekend op roerend en onroerend deel en per erfgenaam. Dit is de “voordeligste” manier waarop je kan erven. Als je niet erft in rechte lijn, is het goed uitkijken.

 

Tarieven tussen broers en zussen

 • 0 – 35.000 euro > 25 %
 • 001 – 75.000 euro > 30 %
 • Vanaf 75.001 euro > 55 %

 

Deze tarieven worden berekend op roerend en onroerend deel samen per erfgenaam. Dat maakt de successierechten al een pak duurder.

 

Tarieven tussen andere personen

 • 0 – 35.000 euro > 25 %
 • 001 – 75.000 euro > 45 %
 • Vanaf 75.001 euro > 55 %

 

Deze tarieven worden berekend op de totale nalatenschap en het saldo wordt verdeeld over de erfgenamen. Onder “andere personen” vallen bijvoorbeeld ook neven en nichten. Dit is de duurste vorm van erven, zoals je ziet.

 

🏫 Een erfenis = ferm cadeau? Niet altijd!

Stel dat Greta uit het vorige scenario geen kinderen heeft. In haar testament schrijft ze dat haar zus 100 % erfgenaam wordt en verder laat ze zich niet informeren. Dan krijgt die zus dus een gigantisch bedrag aan successierechten in haar nek gegooid.

Iets wat lijkt op een ferm cadeau als nalatenschap is dat zeker niet altijd. Ook hier kan een successieverzekering soelaas bieden.

Hoe successierechten berekenen

Hoe successierechten berekenen?

Hoeveel successierechten moet iemand dan precies betalen? Met andere woorden: welk kapitaal laat je verzekeren?

Successierechten berekenen is niet zo simpel. Wie zijn de erfgenamen? Zijn de partners gehuwd of niet? Onder welk contract? Werd er een testament opgemaakt of niet? Allemaal vragen die de precieze inhoud van de nalatenschap beïnvloeden.

Dan zijn er ook nog de andere levensverzekeringen zoals IPT, VAPZ, pensioensparen, enz. Als iemand op pensioen gaat, dan komen ook die uitkeringen er nog bij. Daar moet je al van tevoren rekening mee houden.

Vandaar de term ‘successieplanning’: welk kapitaal is er, wat komt er nog bij en wat wil je er nu en/of later mee doen?

 

🔢 Tip: de erfenissimulator

Op wikifin.be vind je de erfenissimulator. Daarmee kan je zelf een raming (schatting) laten berekenen van je nalatenschap en de successierechten erop.

 

Successieplanning alleen voor rijke mensen?

Niets is minder waar. Neem nu Jan en Mieke, een gemiddeld jong gezin: twee dertigers, twee kleine kinderen en een zware hypotheek. Jan wordt plots ziek en overlijdt. Echt gebeurd, trouwens.

Het koppel was “gewoon” getrouwd met gemeenschap van goederen, waardoor Mieke nu toch successierechten moet betalen op het huis. Pijnlijk, want al het spaargeld zit in het huis.

Hadden ze de clausule “langst leeft, al heeft” genomen, moest Mieke geen successierechten betalen op het huis. Bovendien wordt zonder deze clausule een deel van de woning al eigendom van de kinderen.

Geen ideale situatie, want als Mieke haar huis wil verkopen, moet ze toestemming krijgen van de vrederechter, zolang de kinderen minderjarig zijn. Dat alles had niemand hen verteld …

 

Welk kapitaal dekt jouw successieverzekering?

Welk kapitaal je uiteindelijk laat dekken door de successieverzekering kies je zelf. Laat eerst de successierechten berekenen en beslis dan of je die volledig dan wel deels laat verzekeren.

Weet ook dat deze raming slechts een momentopname is van jouw nalatenschap. Binnen x-aantal jaar kan je situatie helemaal anders zijn. Kan je kapitaal verdubbeld zijn of juist gehalveerd.

Dat tracht je tijdens de berekening al zo goed mogelijk in te schatten: welke richting gaat je kapitaal uit in de toekomst? Elke situatie is uniek.

 

Opgelet: kapitaal niet aanpasbaar!

Je kan het verzekerde bedrag bij een successierechten verzekering NIET meer laten aanpassen:

 • Vergaar je door de jaren heen extra kapitaal? Dan neem je best een extra successieverzekering voor dit extra saldo.
 • Hou je na een paar tegenslagen bijna geen kapitaal meer over? Dan zet je de verzekering gewoon stop.

 

💰 Tip: betaal premie van je successieverzekering jaarlijks

Omwille van het laatste puntje hierboven adviseren wij onze klanten om hun premie jaarlijks te betalen in plaats van alles in één keer bij aanvang. Want je weet toch nooit 100% zeker wat de toekomst brengt.

Een successierechten verzekering sluit je best af als je jong bent
 

Wat kost premie successieverzekering?

Hoeveel de premie van je successieverzekering zelf bedraagt, valt onmogelijk te zeggen op voorhand. Wel is het zo dat je verzekeringspremie nog altijd goedkoper uitkomt dan de totale successierechten zelf moeten betalen.

Van deze factoren hangt de premie af:

 • De leeftijd van de verzekeringsnemer: hoe jonger je start, hoe goedkoper de premie.
 • De gezondheid van de verzekeringsnemer: zijn er verhoogde risico’s zoals obesitas, roken, genetische ziekten, … ? Dan verhoogt de premie mee.
 • Het verzekerde kapitaal: hoe hoger dit saldo, hoe duurder de premie wordt.

 

Voorwaarden

Elke verzekeringsmaatschappij hanteert zijn eigen voorwaarden. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar pluizen wij dat graag uit voor jou en selecteren de beste partner voor jouw specifieke situatie.

 

Uitsluitingen

 • Als je ongeneeslijk ziek bent verklaard en je wil een successieverzekering afsluiten, dan is het te laat.
 • Als de verzekeringsnemer zichzelf berooft van het leven kort nadat hij of zij een verzekering afsloot, dan is de kans groot dat het kapitaal niet wordt uitbetaald.
 • Andere uitsluitingen hangen af van de verzekeraar zelf. Wij brengen dit alles duidelijk in kaart voor onze klanten.

 

Geld schenken om erfbelasting te vermijden?

Een veel gehoord “achterpoortje” om de erfbelasting of successierechten te vermijden, is dat ouders (een stuk van) hun kapitaal bij leven wegschenken aan hun kinderen.

Want als de ouders binnen de 3 jaar niet komen te overlijden, dienen de kinderen hier geen erfbelasting op te betalen.

Dat klopt, maar:

 • Sommige ouders twijfelen of voelen zich niet goed bij geld schenken vooraf.
 • Wat als ze hun eigen kapitaal nog broodnodig blijken te hebben?
 • Wat als iemand toch overlijdt binnen de 3 jaar? Dan komt de fiscus alsnog aankloppen.

 

Net daarom is de successierechten verzekering een geschikte oplossing.

 

Een successieverzekering = gegarandeerde schenking

Deze verzekering mag je zien als een gegarandeerde schenking in de toekomst, want hierop zullen de kinderen nooit erfbelasting uit eigen zak betalen. De verzekering betaalt immers de successierechten, terwijl de erfenis integraal naar de kinderen gaat.

Nog een nuttig weetje? Je kan de begunstigden van een successieverzekering op elk ogenblik laten wijzigen. Wie geniet wel van deze regeling en wie niet (meer)? Dat is 100 % jouw beslissing als verzekeringsnemer.

Het Assuco team helpt je graag verder

Nog enkele nuttige tips van Assuco

 

1. Ga eerst en vooral naar je notaris

De notaris is het eerste aanspreekpunt wat je nalatenschap betreft. Maak dit eerst helder: wie zijn je wettige erfgenamen? Wie wil je er nog bij? Hoe is je huwelijkscontract opgesteld? Is het beter dat je een testament opmaakt? Samen met je notaris kan je al heel wat regelen om je erfgenamen zo goed mogelijk “safe” te zetten. Hier begint het al. Veel mensen weten dit niet of komen er niet toe. Stel dit niet uit!

 

2. Successierechten zijn er sowieso

Want de wet kan je niet ontlopen. Erf je veel geld, dan is het nu eenmaal de wet dat je daar belastingen op betaalt. De vraag is dus niet “hoe ontloop ik successierechten?” maar “hoe kan ik ze beperken?”. En nogmaals: als ouder is het niet altijd de beste optie om al je geld op voorhand weg te schenken.

 

3. Wat als je weet dat je gaat sterven?

Slecht nieuws komt altijd als een donderslag bij heldere hemel. Maar zodra je het weet, kan je helaas geen successieverzekering meer afsluiten. In dit geval raden wij aan om direct naar je notaris te stappen en nog zoveel mogelijk te regelen. Je kan je geld ook wegschenken via de notaris (als je nog helder bent van geest). Dan betaal je zelf 3 % erfbelasting en hoeven je erfgenamen niks meer te betalen. Ook dat weten vele mensen niet.

Samen jouw successieverzekering bekijken? Contacteer ons gerust. Wij helpen je graag verder in mensentaal. 😊