Oldtimers moeten nu ook naar de keuring

Een oldtimer met een O-nummerplaat was vrijgesteld van een periodieke keuring en diende enkel een keuring te ondergaan bij de inschrijving.

Vanaf 20 mei 2018 geldt de periodieke keuring ook voor een oldtimer met een O-nummerplaat  (ingeschreven in Vlaanderen).

Onderstaande tabel geeft weer wanneer de oldtimer zich dient aan te bieden.

Ouderdom voertuigPeriodiciteit van oldtimer-keuringDatum van de eerste periodieke keuring

 

Ouderdom voertuigPeriodiciteit van oldtimer-keuringDatum van de eerste periodieke keuring
Vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaarNormale periodiciteit
(bv. personenwagen –> jaarlijks)
Voor de dag in 2019 dat het voertuig respectievelijk 26,27,28 of 29 jaar geleden in het verkeer werd gesteld.
Vanaf 30 jaar tot en met 50 jaarTweejaarlijksVoor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.
Ouder dan 50 jaarVijfjaarlijksVoor de dag in 2020 dat het voertuig 30 jaar of meer geleden in het verkeer werd gesteld.

 

De referentiedatum voor de reeds onder een O-nummerplaat ingeschreven oldtimer, is de dag en maand van de eerste inverkeersstelling.

Voor een oldtimer die na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her-)ingeschreven onder een O-nummerplaat, wordt de datum van keuring als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

De reeds van toepassing zijnde gebruiksbeperkingen (o.a. geen woon-werkverkeer) blijven van toepassing.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimer-keuring:

voertuig voor traag vervoer (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat)
voertuig uitgerust met rupsbanden (moet wel gekeurd worden vóór de (her)inschrijving onder een O-plaat).
voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.
Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/periodieke-keuring-van-een-oldtimer