Eerste hulp bij algemene schade

Om je familiale verzekering aan te spreken en geld te ontvangen van de tegenpartij moet je drie zaken kunnen bewijzen:

  • De fout die gebeurd is
  • De veroorzaakte schade
  • Het oorzakelijk verband tussen de twee

 

Familiale verzekering bij schade

Wanneer er iets gebeurt, zet je dit best op het moment zelf op papier en laat je het ondertekenen door beide partijen. Op het moment zelf is er vaak geen discussie over dat er een fout gebeurd is, maar achteraf kan de tegenpartij zich bedenken omdat ze een franchise moeten betalen bij de familiale verzekering. Lukt het niet om samen papieren in te vullen omdat de tegenpartij niet meewerkt? Dan bel je best naar Pieter.

Het is altijd goed om bewijsmateriaal te verzamelen om je dossier bij de verzekering te sterken. Deze bewijslast kan je helpen om het incident, de schade en het verband aan te tonen.

Wanneer er schade wordt veroorzaakt door iemand anders (de tegenpartij), word je vergoed voor de werkelijke schade of de restwaarde van wat beschadigd werd. Dat wil zeggen dat je niet voor de nieuwwaarde wordt vergoed, maar voor de huidige waarde die die het voorwerp heeft de dag voor het ongeval (de waarde die rekening houdt met slijtage). Hier komt de familiale verzekering van de tegenpartij in tussen. 

Op het moment zelf is er meestal weinig discussie over het incident. Maar het gebeurt vaak dat de tegenpartij achteraf van verhaal verandert om geen franchise te moeten betalen.

Je verzekeringen laten nakijken?

Pieter gaat de risico's na in je leven en/of in je zaak zodat je verzekeringen daar perfect op afgestemd zijn.