Wat moet je weten over de rechtsbijstandverzekering?

Met een verzekering rechtsbijstand word je juridisch bijgestaan en geïnformeerd over je rechten. Je bent ook financieel beschermd tegen de kosten van dure (en vaak lange) gerechtelijke procedures. 

De voornaamste vraag is: waarvoor ben je momenteel gedekt en sluit dit aan bij wat je nodig hebt?

Veel mensen hebben enkel de basisdekkingen die in de familiale-, brand- en autoverzekering zitten. Maar het zijn vooral contractuele geschillen die voorkomen en deze worden nog niet gedekt door die basis rechtsbijstand.

Wanneer kan je je rechtsbijstand aanspreken?

Waarom neem je best een aparte rechtsbijstand?

  • Je vermijdt belangenconflicten met je eigen verzekeraar of wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar zit 
  • Je hebt een betere dekking dan wanneer de rechtsbijstand in je hoofdcontract zit
  • Je kan ook contractuele geschillen verzekeren, daardoor heb je ook recht op een advocaat
  • Er zijn extra dekkingen mogelijk die nergens anders inbegrepen zijn (zoals geschillen met de fiscus, overheid, je bouw of een echtscheiding)
  • Vanaf een bepaald punt wordt je rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar
  • Wanneer je rechtsbijstand in je hoofdcontract zit (bijvoorbeeld je familiale, auto- of brandverzekering) en je daar niet gedekt bent, komt je rechtsbijstand ook sowieso niet tussen. Tenzij deze bij een onafhankelijke verzekeraar zit.

Als je alleen staat in een geschil, trek je vaak aan het kortste eind. Een rechtstbijstandverzekering hebben alleen al kan voldoende zijn om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt in een geschil of van je eigen verzekeringen.

Voorbeelden van belangenconflicten

Je hebt een ongeval en de tegenpartij is bij dezelfde maatschappij verzekerd. In zo’n situatie zijn jouw belangen ondergeschikt aan die van de verzekeringsmaatschappij. Het is jammer genoeg zo dat de verzekeraar liefst zo weinig mogelijk schade zal vergoeden. Heb je een onafhankelijke rechtsbijstand? Dan worden jouw belangen in deze situatie wél verdedigd.

Stel dat er sprake is van een zware fout zoals agressie of dronkenschap, dan kan de maatschappij de kosten die zij hebben bij jou terugvorderen. De vraag is natuurlijk of dit terecht is. Als je een onafhankelijke verzekeraar en rechtsbijstand hebt, zal deze altijd jouw belangen verdedigen, ook al was er sprake van een zware fout.

Ben je gewond bij een ongeval en dien je vergoed te worden door een bestuurderspolis of een polis gewaarborgd inkomen? Dan ontstaat er vaak discussie over het percentage van invaliditeit en de vergoeding die daarbij komt kijken. Ook hier kan je jouw rechtsbijstand voor inschakelen.

Meer weten over rechtsbijstand?

Bekijk samen met Pieter of een rechtsbijstandverzekering voor jou interessant is en welke polis het best aansluit bij jouw noden.